LiA Property Management -

Giới thiệu

LiA Property Management là website dành riêng để kết nối với các chủ căn hộ dịch vụ phân khúc cao cấp.

Cam kết phát huy tối đa tiềm năng của căn hộ, đảm bảo tối ưu hóa doanh thu, bảo vệ tài sản thuộc căn hộ, cung cấp chính sách hợp tác minh bạch, rõ ràng, … .

Nếu bạn có nhu cầu hợp tác cho thuê dài hạn hoặc cho thuê ngắn hạn, hãy liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

Điện thoại: 0889 006 006 / Email: booking@liahouse.com