Tin tức

Đồng bộ lịch trên Airbnb/Luxstay/ Westay/ Agoda

Để công việc kinh doanh căn hộ dịch vụ tối ưu nhất, phòng luôn kín thì chỉ hoạt động riêng trên nền tảng Airbnb là chưa đủ. Chủ nhà sẽ chọn thêm một số các OTA khác (điển hình như …